Slavnosti keramiky budou v Šantovce 15.-16. března a 18.-19. října 2024

Slavnosti keramiky

KERAMIKA DO CHALUPY

Něco málo o mě a mém řemesle ​ Hlína mi vstoupila do cesty v roce 1994 v ateliéru paní Mgr. Marcely Trumpešové​ v Koněšíně na Vysočině, kam mě pozvala její dcera Nora. Mnohokeré díky Noro, protože od té doby hlína zásadně ovlivňuje můj život a mám pocit, že i nadále bude, protože s tímto řemeslem se nekončí ale umírá. ​ Po rekvalifikaci moje hrnčířská cesta vedla přes hrnčírnu Libora Tichého ve Zlíně, Koněšín Mgr. Marcely Trumpešové a hrnčírnu Denisy Chvátalové v Uherském Hradišti. Po čtyřech letech spolupráce v Uherském Hradišti bylo třeba hnout se z místa a začít se věnovat alespoň z části vlastní tvorbě. Začal jsem spolupracovat se svojí partnerkou Mirkou, ale ani tato cesta se neukázala být tou správnou, a proto jsem se začal věnovat dlouho vytoužené vlastní tvorbě, ve které se snažím skloubit tradici s užitkem. Vyrábím keramiku především užitkovou na pečení či vaření a taky keramiku užitou v interiéru jako např. lustry, umyvadla, lampy… ​ Všem jmenovaným (a nejem jim) patří mé poděkování. Některým za to, že mi ukázali kudy vede cesta a jiným za to, kudy cesta nevede. ​ Děkuji, Ota